O oceni psihičnega blagostanja (OPB)

Kaj je ocena psihičnega blagostanja (OPB) in kako vam lahko pomaga?

O oceni psihičnega blagostanja (OPB)

O oceni psihičnega blagostanja (OPB)

 1. Uvodna beseda
 2. Kaj je Ocena Psihičnega Blagostanja (OPB)
 3. Kako si lahko pomagam z OPB?
 4. Katere vsebine in kazalniki so zajeti v vaši OPB?
 5. Kaj je dobro vedeti o vrednotah.
 6. Prednosti OPB
 7. Komu je OPB namenjena?
 8. OPB in coaching
 9. Naročite vašo OPB

Uvodna beseda

Skozi življenje letimo na avtopilotu, v nenehni naglici in skrbeh za prihodnost ali obžalovanju preteklosti. Kakor nam življenje servira, tako se pač odzovemo in upamo, da bomo pot do sreče našli zunaj sebe. Življenje, kakršnega živimo danes je življenje, ki smo ga izbrali z našimi preteklimi odločitvami. S tem smo odgovornost za svojo srečo in počutje vzeli v svoje roke. Vsi smo že izkusili neprijetne situacije in če smo bili pozorni na naš odziv, smo velikokrat doživeli tisti "nerazložljiv občutek neugodja" v želodcu ali smo zapadli v "stanja,ki si jih ne želimo (jeza, žalost, nezaupanje)", ki so nas spomnila, da le "ni še vse tako kot treba v našem življenju". In pri tem je običajno ostalo. Ker ne znamo pravilno ravnati z lastnimi čustvi, potrebami, željami jih tudi ne razumemo zato se takim majhnim "počutjem nelagodja" (malim skrbem, vsakodnevnim stresom) ne posvečamo namensko. Običajno le skomignemo z rameni in si rečemo: "Bo že kako". Če ta majhna nezadovoljstva, čustva, skrbi, ne obravnavamo sproti se kopičijo tako dolgo dokler se preprosto ne zlomimo pod njihovo težo saj vplivajo na našo srečo.

Občutenju zadovoljstva in srečnosti v življenju je stroka dodelila naziv Psihično blagostanje (sreča_). Študije dokazujejo, da je sreča v veliki meri odvisna od naše lastne aktivnosti- do 40% (kako se vedemo in ravnamo).S psihičnim blagostanjem se povezujejo globoki občutki spravljenosti s sabo in svetom, notranji mir.

Ali ste resnično srečni in zadovoljni in koliko, lahko preverite v vaši osebni oceni psihičnega blagostanja.

Kaj je Ocena Psihičnega Blagostanja (OPB)

Koncept Ocena psihičnega blagostanja (OPB) sem razvila na podlagi dolgoletnih življenjskih izkušenj, več kot 10 let coaching prakse pri individualnem delu z ljudmi ter 20+ let strokovnih izkušenj s področja optimalnega delovanja človeka (raziskovanje pogojev in dejavnikov, ki zavirajo in/ali spodbujajo človekovo psihično blagostanje) in temelji na najnovejših smernicah in
dognanjih iz pozitivne psihologije, neurologije, sociologije, antropologije, filozofije, nevrolingvistike, itd.

OPB je preventiva, ki pomaga najti odgovore še preden pride do večjih pretresov. Jasneje se poznamo, vključno z omejitvami, srečnejši smo.

Koncept OPB sem razvila na podlagi dolgoletnih življenjskih izkušenj ter 20+ let strokovnih izkušenj na področju raziskovanje pogojev in dejavnikov, ki zavirajo in/ali spodbujajo človekovo psihično blagostanje (občutenje zadovoljstva, sreče) in več kot 10 let prakse pri individualnem delu z ljudmi (coachingu). OPB temelji na strokovnih izsledkih, dognanjih in najnovejših smernicah iz Pozitivne Psihologije, neurologije, zdravstva, sociologije, antropologije, filozofije ter nevrolingvistike in je bil tudi osrednji del mojega strokovno-raziskovalnega dela, ki je na zagovoru diplome prejelo najvišjo odliko.

Kako si lahko pomagam z OPB?

Vaša OPB ni napovedovanje prihodnosti ampak orodje za namensko "preverjanje" in "primerjanje" vašega notranjega sveta (čustev, vrednot, želja, ciljev) z življenjem, ki ga dejansko živite, da bi za prihodnost lahko sprejemali boljše odločitve zase.

OPB vam nudi nabor vseh vaših notranjih virov moči in dejavnikov, ki krepijo gonilno moč in oceno vseoh ostalih faktorjev,ki merodajno vplivajo na vaše psihično blagostanje. Tako vam ob vseh izkušnjah omogoča pogled iz širše, bolj zdrave perspektive kakor tudi zavedanje tistih notranjih stanj, ki vam v življenju onemogočajo korak naprej.

Z OPB boste lažje razumeli sebe in vpliv vašega notranjega sveta na vse kar v življenju počnete. OPB daje jasnost in osvetli vzroke za vsakodnevni stres, katerega posledica so skrbi. Ko se naučite sprejeti celotno paleto čustev na fizični ravni, tudi negativnih, se vam odpre popolnoma nov pristop; povečate si samospoštovanje in samopodobo. Ponovno se odkrijete na povsem drugačni, zelo zanimivi ravni (kdo smo, kaj smo, kaj nas privlači, katera je naša pot), lažje aktivirate skrite potenciale, ozavestite pogoje in dejavnike, ki spodbudijo pozitivno delovanje in tako svoje talente, sposobnosti, vire moči, veščine in vse kar nosite v sebi, izkoristite za svoje dobro: jih integrirate v svoje življenje, se osebnostno razvijate, zorite in postanete boljša verzija sebe ter zgradite globlji odnos do sebe.

OPB pomaga tudi, da v neugodnih situacijah prej ozavestite prave razloge za "stanja,ki si jih ne želite" (povečanje skrbi, stresa in ostalih težav vključno z zdravjem).

Katere vsebine in kazalniki so zajeti v vaši OPB?

Rezultati OPB so prikazani grafično, pisno, numerično, enostavno in razumljivo tolmačeni ter povsem individualno naravnani.

Kazalniki in vsebine,ki jih najdete v poročilu OPB:

 1. Faktor Emocionalno blagostanje, na katerega vpliva zadovoljstvo v življenju na posameznih področjih življenja, na katerem izpolnjujete svoje potrebe in želje z vsem, kar doživljate kot dobro ali slabo vključno z najpogostejšimi čustvenimi stanji, ki merodajno vplivajo na vaše življenje in odločanje.

 2. Faktor volje (smiselnosti) življenja, ki vam pove v kolikšni meri in čemu počnete vse to kar počnete ali koliko dejansko ste sposobni uživati pri vsem, kar počnete? Večja je izraženost na tem področju, bolj se imate radi, pozitivno gledate na preteklost in imate tople, zaupne odnose z drugimi. Manjša izraženost vpliva na padec psihičnega blagostanja saj se za tem skriva nezadovoljstvo s samim s sabo, želite biti drugačni kot ste, ne opazite priložnosti, ki jih nudi okolje, imate težave pri obvladovanju vsakodnevnih skrbi (pomanjkanje občutka usmerjenosti in ciljev v življenju)

 3. Psihološko (notranje) zdravje to so vaši osebno notranji viri moči, ki vam dajejo odgovor ali ste usklajeni sami s sabo; ali je to kar počnete skladno s tem kar si v življenju želite. Te vire moči imenujemo VREDNOTE in so ODGOVOR NA VPRAŠANJE: "Kaj vam je v življenju pomembno" . Tiste,ki jih že uresničujet ein so prisotne v vaše življenju vam že dajejo moč, vsak človek pa ima v sebi še neodkrite vire moči, ki še niso aktivirane (kjer si še ne postavljate aktivno in zavestno ciljev ali jih še ne uresničujete). V njih je še ogromno neizkoriščenega potenciala, ki ga rabite za vaše optimalno delovanje. Vaš nabor vrednot je vaš "joker" za vse situacije v življenju in "kompas" hkrati, zato je dobro, da jih skozi OPB ozavestite

 4. Skupen faktor - Ocena psihičnega blagostanja, ki vam pove koliko v resnici občutite zadovoljstvo in srečnost v življenju ali koliko notranje moči in potencialov imate izkoriščenih, neodvisno v kakih okoliščinah se nahajte in kolikšen delež neizkoriščenega potenciala še nosite v sebi (vse tisto,kar je v vas in še ni uresničeno). Najvišji faktor psihičnega blagostanja označuje globoko srečo. Po njej hrepenimo vsi ljudje. Najnižji faktor nakazuje nesrečnost oz. nezadovoljstvo z okoliščinami.

 5. Napotki in priporočila iz OPB V zaključku OPB najdete priporočila za povečanje psihičnega blagostanja, ki vam bodo, če jih boste upoštevali, pomagali, da se boste hitreje pomaknili na optimalno izhodiščno točko delovanja v smeri lastnih želja.

Kaj je dobro vedeti o vrednotah

Vrednote (vaši osebni viri moči, pozitivnega delovanja):

 • pozitivno vplivajo na psihološko zdravje (torej na pozitivna čustva in stanja; ljudje smo čustvena bitja in rabimo pozitivna stanja, da se premaknemo naprej)
 • z njimi ozavestite, katere odločitve je potrebno v življenju sprejeti, da bi hitreje in na manj škodljiv način svojemu zdravju, prišli do cilja
 • razbijejo vpliv starih miselnih vzorcev, nedelujočih pravil, prepričanj, meril in smernic iz preteklosti, ki nam jih je naložila naša družina in okolje v katerem smo odrasli in katera za nas ne delujejo več (predvsem kako naj mislimo o sebi, kako naj čutimo o sebi)
 • delujejo antistresno in varovalno za čustveno in telesno zdravje in pomagajo usmerjati v sivih conah odločanja
 • povezujejo ljudi bolje kot vse drugo in delujejo na nas 24 ur na dan
 • so merilo za srečno ali nezadovoljno življenje
 • so pokazatelj ali sami s sabo (z lastnimi čustvi) dobro in pravilno ravnamo

Prednosti OPB

 • pomaga pri razumevanju življenjskega položaja (zakaj smo tu kjer smo, zakaj živimo življenje kot ga živimo, zakaj čutimo tako kot čutimo in ravnamo tako kot ravnamo)
 • pripomore k drugačnemu, bolj zdravemu pogledu na življenje in s tem na odnos do sebe in sveta (ljudi, situacij)
 • pomaga prepoznati/ozavestiti lastne potrebe in želje, tudi tiste že dolgo pozabljene, ki merodajno vplivajo na počutje, kako jih uresničiti in kako ravnati z negativnimi miselnimi vzorci (čustvi), ki tako ravnanje omejujejo
 • poveča samozavedanje in samozavest, na ta način ponovno odkrijete sebe in se spoznate še na drugi, bolj zanimivi ravni (življenje je veliko več kot le vsakodnevna borba za obstanek in prinaša veliko več kot si upate v tem trenutku pomisliti)
 • prinese spodbudo (aktivira vaše skrite, zaklenjene potenciale in energijo, ki vas usmeri k optimalnemu delovanju, naravnano na vaše potrebe)
 • deluje kot razbremenitev (lažje in hitreje pridete do spoznanja, katere odločitve je potrebno v bodoče sprejeti)
 • nudi podporo pri iskanju poti do želenih sprememb (jasnejša postane pomembnost zavednega postavljanja ciljev in uresničevanja lastnih želja in potreb, možne rešitve postanejo jasnejše, kjer so prej bile ovire se pokažejo možnosti in priložnosti)
 • podpira aktivnosti,ki doprinesejo k smiselnim spremembam
 • okrepi samoodgovornost, zmanjšuje potrebo po vseh oblikah odvisnosti in poveča samopodobo

Komu je OPB namenjena

 • parom: za več medsebojnega razumevanja, iskric v partnerstvu in boljšo komunikacijo
 • staršem in vzgojiteljem: kot pomembno orodje pri vzpostavljanju pristnih, zadovoljnih, uspešnih in zdravih odnosov z otroci (učenci)
 • mladostnikom: za več volje in motivacije pri učenju, boljše spoprijemanje z lastnimi čustvi, hitrejšemu prepoznavanju lastnih želja in potreb, večji samoodgovornosti in samoodločanju, boljši samopodobi
 • vsem ljudem, ki se želijo bolje spoznati, razviti in nadgraditi svojo osebnost ter izboljšati kakovost lastnega delovanja (življenja)

Na povpraševanje - za podjetja

 • za kadrovnike: kot orodje za ocenjevanje potenciala vodilnih kadrov
 • za vodje: za motivacijo zaposlenih, učinkovitost in k rezultatom usmerjeno delo, motivacijo, spodbujanje osebnostnega in profesionalnega razvoja na delovnem mestu, zmanjšanja bolniških staležov, fluktuacije in izgorelosti na delovnem mestu

OPB in coaching

OPB služi tudi kot pomoč pri iskanju odgovorov na konkretnejša in kompleksnejša življenjska vprašanja s katerimi se že dalj časa ukvarjate kot npr.

 • kako lažje prepoznavati in izražati lastne potrebe, želje,ki jih že dolgo nosite v sebi?
 • kako se boljše sporazumevati (s starši, otroci, partnerjem, v službi)?
 • kako do želenih sprememb (selitev, menjava poklica, delovnega mesta)?
 • kako olajšati posledice raznih obolenj in pospešti samozdravljenje (preventivno in kurativa)?
 • kako na dolgi rok povečati motivacijo, energijo, voljo (preprečiti stalne izčrpanost, zmanjšanje stresa, skrbi)
 • kako do boljših, kreativnejših idej?
 • kako ravnati s težkimi okoliščinami (smrt bližnjih, ločitev, dolgotrajni občutki krivde, sramu, pretekle travmatične izkušnje)
 • kako ravnati z lastnimi čustvenimi stanji (žalost, jeza, potrtost,brezvoljnost)
 • kako pospešiti (samo)zdravljenje

Za uspeh in kakovost rezultatov pri reševanju teh življenjskih izzivov ter uvajanje večjih želenih sprememb, je potrebna večja notranja sprememba. Sem licenciran in certificiran NLP Coach in vam pri tem strokovno pomagam razvozlati globlje povezave med vašimi željami, sedanjostjo in cilji v prihodnosti.

Med procesom coachinga poteka sprememba in reprogramiranje neaktiviranih in negativnih čustev v spodbudo. Tako se boste počasi in postopoma postavili nazaj na noge, življenje vzeli v svoje roke in se naravnali na pozitivne cilje mišljenja, ki prihajajo in se odražajo iz vaših srčnih globin. Na poti do spremembe vas bom usmerjala, spodbujala in podelila z vami močno sporočilo o vaših lastnih zmožnostih in možnostih,ki jih imate v svetu, kjer se prepogostokrat počutimo nemočni. Predala vam bom znanje, kako upravljati s svojimi lastnimi čustvenimi stanji, kako biti uspešni pri doseganju ciljev, kako razvijati veščine učinkovitega sporazumevanja ter graditi dobre in vzdržljive medsebojne odnose.

Naročite vašo OPB

Želite v prihodnost kakršno si želite? Čeprav se še ni zgodila zagrabite za priložnost tukaj in zdaj, da primete krmilo v svoje roke.

Naročite vašo OPB tukaj.

Pa naj si boste OPB naročili

 • le iz radovednosti ali
 • resnično želite spremembo na bolje, več občutenja zadovoljstva in srečnosti v življenju ali
 • iščete le usmeritev, nasvet ali spodbudo ob svojih prelomnih trenutkih in odločitvah vedno lahko skozi svojo OPB ozavestite vaše notranje stanje. S tem hitreje najdete vzroke, ki vas zadržujejo ali prinašajo le polovične rezultate ter ozavestite tiste pogoje, ki spodbujajo optimalno delovanje vašega notranjega ustroja in tako vaše mentalne in čustvene sposobnosti izkoritstite sebi v prid.

OCENA PSIHIČNEGA BLAGOSTANJA

Koliko ste resnično srečni in zadovoljni lahko preverite v vaši osebni "oceni psihičnega blagostanja" (OPB).

Izdelava spletnih strani