Osnovna vodila v coachingu

Za uspešen coaching je temeljnega pomena coachev pogled na življenje.

Coach se mora zavedati svojega etičnega razumevanja, saj to v veliki meri vpliva na kakovost coaching pogovorov. Coachev pogled na življenje je temelj na katerem se coaching razvije.

Vsi ljudje so enakvredni in enakopravni in človekovo dostojanstvo je nedotakljivo.

Coach mora spoštovati dostojanstvo in individiualnost stranke ter hkrati imeti pozitivno držo in samopodobo. Priti stranki dostojanstveno in spoštljivo naproti pomeni, da:

  1. Coach sprejema stranko z vsemi njenimi prednostmi in slabostmi,
  2. Coach stranko pozorno spremlja in jo napoti v pravo smer, ko se odmakne od začrtane poti.
  3. Coach upošteva vse strankine potrebe in omejitve.

Coach že ve, da ima vsak človek ob rojstvu prirojeno naravno težnjo/potrebo po razvoju lastnih potencialov, da raste in se uresniči kot oseba (samouresničitev). V naravi in bistvu človeka se najde njegova naloga in s tem tudi potencial, ki ga potrebuje ter možnosti (priložnosti) uresničitve.

Vsaka oseba ima prav zaradi lastnega osebnega potenciala tudi prav posebno nalogo.

V praksi to pomeni: Coach se zaveda razvojnega potenciala vsakega človeškega bitja, zlasti njegove stranke. To je še posebej pomembno, kadar stranka zaradi osebne krize več ne vidi poti naprej (leta nezadovoljstva na delovnem mestu, stresi, jeza, žalost, depresija, naveličanost, nezadovoljni odnosi z družino, poartnerjem, želja po spremembi).

Tukaj coach ostane neomajan. Vsak človek je odgovoren zase in vsakdo se lahko odloči le zase. Coach zato ne more prevzeti odločitev stranke ali stranko zaradi odgovornosti za njena dejanja enostavno odpustiti. Obstajajo ljudje, ki vidijo coacha kot neke vrste guruja, ki bi jim povedal, kaj je prav in kaj narobe; dobro ali slabo; kaj storiti; kako bi se moral obnašati. Ta guru-učenec odnos je nedopustljiv saj stranka ne razvije samoodgovornosti in svojo moč polaga v roke drugega posameznika - gre za odvisnost od enega človeka.

Osnovno načelo samoodgovornosti poudarja tudi dejstvo, da človek ne more na nikogar zvaliti krivdo zaradi njegovega lastnega mišljenja, ravnanja in občutenja. Sliši se zelo preprosto vendar se v realnem življenju komajda izvaja saj je v današnjem svetu bolj normalno, da za vse obstaja "grešni kozel".

Tukaj je delo coacha, da vedno znova opozarja na osebno odgovornost posameznika, da vzame življenje v svoje roke.

Izdelava spletnih strani