Programi

PROGRAMI

Zavedam se, da ima vsak posameznik kakor tudi organizacija individualne zahteve, želje in potrebe. Vse se začne s pogledom realnega in definiranje želenega stanja. Brez tega ni vizije, ni ciljev, ni motivacije. Brez vizije ni akcije, brez akcije ni uspeha. Pot od sedanjega do želenega stanja naj bo jasno začrtana. Poznati je potrebno prednosti, ovire, stare načine mišljenja in ravnanja, ter pridobiti takšna, ki bodo v prihodnosti pomagala na poti do cilja. Zato vedno bolj stopa v ospredje povezovanje ciljev z vrednotami,ki so temelj identitete vsakega človeka in organizacije. Pri tem vam pomagam skozi celoten proces od postavitve vrednotnega sistema, usklajevanja prioritet in ciljev, uvedbe potrebnih ukrepov izobraževanja za aktiviranje potencialov do želene spremembe v prihodnosti po sistemu "Ozavesti-integriraj-aktiviraj-transformiraj".


Trening čustvene inteligence

Čustvena inteligencaČustvena inteligenca postaja v današnjem svetu vse bolj pomemben člen pri spoznavanju in raziskovanju motivacije, ki vpliva na hitrejše uvajanje sprememb, te so edina stalnica v zivljenju. Obstaja veliko študij, ki dokazujejo, da je dandanes visok EQ večje zagotovilo za uspeh...

Preberi več


Artist Retreat Weekend

Umetnost je sposobnost učinkovitega ravnanja z lastnimi čustvi in mislimi na način, da le ti ne povzročajo ovir in zastojev pri umetniškem ustvarjanju. Za umetnika je ključen kontinuiran proces odkrivanja nepoznanih plati sebe, razvoj lastnih potencialov in sposobnost skozi avtentičen nastop generir...

Preberi več


Svetovanje za pare

Svetovanje za parePreteklost me je velikokrat tudi na slabih izkušnjah naučila o partnerstvu, deljenju, medsebojnem razumevanju, podpori, kompromisih na svoj račun in zaupanjem, ki je osnova vsakega ljubečega in uspešnega partnerskega odnosa. Poročena sem 18 let. Z možem gradiva odnos in krep...

Preberi več


Poslovni treningi

Sprememba je nujna za napredek in razvojZaradi organizacijske potrebe po spremembi, ki je dolgoročni proces in je neizogiben del življenskega ciklusa vsake organizacije, zmeraj pride do prelomne točke, kjer vsi ekonomski in socialni kazalniki odpovedo. Takrat pride v ospredje pripravljenost na sp...

Preberi več


Coaching vodilnih kadrov

Coaching za vodilne kadreZa vodilno osebje, kadrovnike in mentorje (zaposlene,ki upravljajo ali svetujejo zaposlenim) nudim coaching za uvajanje novih načinov dela in razmišljanja. Pridobljeno znanje v procesu neposredno steče s teorije v prakso in omogoča učinkovitejši prenos znanja. Udeleženci...

Preberi več

Izdelava spletnih strani