Coaching

KAJ JE COACHING IN KAKO POTEKA

Kaj je coaching?

Coaching je po definiciji Mednarodne federacije coachev interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo posameznikom k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov. Je »interaktivni proces svetovanja in spremljanja, ki je usmerjen...

Preberi več


Kakšna je razlika med coachingom in svetovanjem?

Pri svetovanju svetovalec ve, kar stranka ne ve. Stranka opisuje težave, svetovalec predstavi rešitev. Ta rešitev pogosto ustreza razumevanju in svetovalčevemu pogledu na svet. Zato obstaja veliko dobrih konceptov svetovanja, ki se niso nikoli uresničili v praksi, saj so bili na koncu neprimerni za...

Preberi več


Kakšna je razlika med coachingom in treningom?

Trening služi namenu učenja novega znanja. V ospredju stoji metoda, katero se posameznik (ali tim) uči tako dolgo, dokler jo obvlada. Pri coachingu stoji v ospredju človek. Rezultat coachinga je ali tehnika ali razvoj individualne rešitve problema, oboje popolnoma ustreza človeku/stranki. V coac...

Preberi več


Kakšna je razlika med coachingom in psihoterapijo?

Psihoterapija je usmerjena v preteklost in raziskovanje vzroka težav. Išče odgovore na vprašanja: Zakaj se v določenih situacijah vedemo tako kot se? Zakaj se počutimo tak kot se? Coaching je usmerjen v prihodnost. V coachingu se preteklost samo osvetli zato, da bi našli rešitev za prihodnost. N...

Preberi več


Pomen besede coach

Coach je angleška beseda in ima več pomenov: kočija učitelj trener Torej: Coach vas spravi na pot - (kočija), vam da potrebna navodila - (učitelj) in vas spodbuja, da daste najboljše od sebe - (trener). Coach vas podpira na poti do osebnega uspeha!

Preberi več


Osnovna vodila v coachingu

Za uspešen coaching je temeljnega pomena coachev pogled na življenje. Coach se mora zavedati svojega etičnega razumevanja, saj to v veliki meri vpliva na kakovost coaching pogovorov. Coachev pogled na življenje je temelj na katerem se coaching razvije. Vsi ljudje so enakvredni in enakopra...

Preberi več


Coaching formula

Športni trener Tim Gallwey je ugotovil, da so pri reševanju težav nekateri ljudje bolj uspešni, drugi manj. Razvil je coaching formulo, ki opisuje razmerje med uspehom in sposobnostmi stranke. p = P - i»p« predstavlja uspešnost in dosežke (angl. Performance) »P« predstavlja sposobnosti/...

Preberi več


V katerih situacijah lahko coaching pomaga in komu je namenjen?

Kdaj coaching?Coaching v bistvu lahko pomaga pri vseh vidikih poklicnega in zasebnega življenja. V coachingu gre za razvijanje sposobnosti/potencialov. Pri tem ljudje osebnostno rastejo z bolj zavestno držo, praktično realizacijo ciljev in rešitev, ki izhajajo iz coachinga. Coaching ni korekt...

Preberi več


Cilji Coachinga

Glavni cilj coaching procesa je zmanjševati ovire do ciljev in tako zagotoviti kar se da veliko uspešnost stranke, torej ji pomagati, da v polnosti uporabi svoje potenciale in tako pride do žene spremembe.Uspešen coaching vodi do trajnostne osebne spremembe, saj vpliva na vedenjske vzorce. Ker j...

Preberi več


Usposobljenost in dolžnost coacha

Ker ima vsak človek prednosti in slabosti tudi coach ne more biti gospod Vsemogočni. Kljub temu pa bi naj coach pokazal strokovne veščine pri delu z ljudmi. Osebnost coacha, njegova "človeška kvalifikacija" (temeljni odnos do življenja) kot tudi zaupanje med coachem in stranko sta bistvenega pomena...

Preberi več


Kaj naredi stranka?

Ko je učenec pripravljen, se pojavi učitelj. Na začetku mora stranka najprej priti do lastnega spoznanja, da ni povsem zadovoljna, da je "nekaj narobe", da želi nekaj spremeniti. Najprej definira, kaj si želi in opusti vse tisto kar ni korak v pravi smeri na poti do tega cilja. Če trenutna živ...

Preberi več


Kako poteka coaching?

Coaching je pogovor med coachem in stranko in se osredotoča na stranko, da odkriva odgovore sama zase. Konec koncev - ljudje se bodo veliko bolj angažirali z rešitvami, do katerih so prišli sami kot pa s tistimi, ki so jim bile vsiljene.Za trajen uspeh je na začetku pomemben kontinuiran...

Preberi več


Kaj so rezultati coachinga?

Rezultat coachinga:uravnoteženje zasebnega in poslovnega življenja razvijanje spretnosti, sposobnosti/potencialov manjša čustvena obremenjenost boljša učinkovitost dela boljše in lažje odločanje večja jasnost natančnejše osredotočanje prispeva k reševanju vprašanj in izzivov, pr...

Preberi več

Izdelava spletnih strani