Kaj so rezultati coachinga?

Rezultat coachinga:

Coaching razvija potenciale, kvalifikacije. Lahko bi tudi govorili o "ključnih potencialih, sposobnostih, kvalifikacijah". Sem spadajo abstraktni pojmi kot so: pozitivna samopodoba, osebnostna rast, razvoj potencialov, socialna kompetenca, čustvena inteligenca, komunikacijske veščine, psihično blagostanje, emocionalno blagostanje, psihološko zdravje, kvaliteta življenja, vodstvene sposobnosti, timsko delo, kreativnost.

Bistvena posledica coachinga je, da človek prepozna svojo nalogo in priložnosti ter prepozna katero ravnanje pelje do cilja in ob katerem bo manj čustveno obremenjen.

To lahko med drugim pomeni tudi:

Če pogledate na razliko med učenjem neke metode in razvojem lastnih veščin, potencialov in novih spodbujajočih vedenjskih navad potem se zavedate bistva coachinga.

Izdelava spletnih strani