Ocena potenciala zaposlenih

Koliko notranjega potenciala premorejo vaši zaposleni?

Koliko motivacije in potenciala premorejo vaši zaposleni ?

Kar še ne veste o vaših zaposlenih je pomembnejše od tistega kar o njih že veste ! Razkrijte neodkrite potenciale z "Oceno potenciala zaposlenih" (OPZ)

Sorodne vsebine: vodenje z vrednotami, notranji potencial, subjektivno blagostanje, vrednote, motivacija, cilji, čustvena inteligenca na delovnem mestu, spodbujanje notranje motivacije zaposlenih, učinkovito vodenje, odprtost do sprememb, samomotivacija, razvoj potenciala

V vodenju se je zgodilo veliko sprememb. Administrativno vodenje je prineslo uspešno administriranje notranjih pravil, ciljno vodenje zaposlenih je bilo usmerjeno k motiviranju z doseganjem ciljev. V današnjem hitro razvijajočem se svetu, ki v ospredje postavlja človeka in njegovo motivacijo, pa se vse bolj uveljavlja vodenje z razvijanjem potenciala zaposlenih oz. vodenje z vrednotami. Razjasnjevanje vrednot kot gonilnike človeške motivacije in potenciala je pomemben korak k izboljšanim dosežkom in uspešnosti organizacije.

Ko vodje in zaposleni ozavestijo svoje vrednote in vrednote, ki so najbolj pomembne za organizacijo, začnejo samodejno razmišljati, kaj jim je najbolj pomembno pri delu. Tako dobijo priložnost naravnati svoje ravnanje in aktivnosti na lastne najpomembnejše in najgloblje osebne in hkrati organizacijske vrednote s čimer aktivirajo svoj potencial. Gre za samosprožilno motivacijo, pri kateri zaposlene motivira dejavnost sama v nasprotju z zavestno motivacijo, kjer je voljo do dejavnosti potrebno najprej spodbujati in pri čemer dejavnost služi le kot sredstvo za dosego cilja (nagrade,plačila).

Kadar je naloga ali ravnanje zaposlenih v nasprotju z njihovimi osebnimi in/ali vrednotami organizacije ali če se osebne vrednote zaposlenih močno razlikujejo od vrednot organizacije, lahko to povzroča stres, negativizem, pesimizem, občutke krivde, nesposobnosti, jezo in občutke frustriranosti posledice so: izostajanje na delovnem mestu, izčrpanost, bolniške, povečanje fluktuacije, pomanjkanje vizije, kreativnosti, nepripravljenost na spremembe.

Kaj je dobro vedeti o vrednotah

Zakaj naročiti "Oceno potenciala zaposlenih"

Podjetja morajo pri upravljanju s človeškimi viri upoštevati notranji potencial zaposlenih saj leži skrivnost močnega in uspešnega vodenja ravno v prepoznavanju in cenjenju različnih vrednot ter razvoju potenciala.

Pri zbiranju potencialnih kandidatov za delovna mesta po sistemu "isti kalup" vodje hitro spregledajo, da so taki zaposleni le redkokdaj nosilci razvoja in napredka, ki zahtevata odprtost za spremembe in iskanje novega, včasih tudi tveganje vendar se na dolgi rok obrestuje. Vodenje s spodbujanjem notranje motivacije vzame več energije kot vodenje s palico in korenčkom, s katerima samo ohranjamo površinsko harmonijo vendar motivacija, ki izvira iz ljudi samih, traja veliko dlje in je intenzivnejša od zunanje.

Ker imajo vrednote najpomembnejše mesto v osebnostni strukturi, saj vplivajo na motivacijo in podpirajo identiteto človeka, velja enako za položaj vrednot v strukturi organizacije,kjer podpirajo njeno identiteto. Vrednote tvorijo torej osebnost in osebnost organizacije, so njeno jedro in kot takšne določajo kakovost storitve, ravnanja, dejanja, naravnanost, prepričanja, pričakovanja.

Da bi notranji potencial vaših zaposlenih čimbolje izkoristili in spodbudili je potrebno najprej poznati izhodiščno stanje. Potencial je potrebno najprej prepoznati in (o)živeti, drugače ne deluje. V vrednotah leži potencial s katerim lahko stopite hitreje in učinkoviteje do želenih sprememb v prihodnosti !

Kaj pridobite z "Oceno potenciala zaposlenih"

Ocena potenciala zaposlenih lahko služi tudi kot temelj za nadaljnje ukrepe izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe organizacije.

Izdelava spletnih strani