Trening čustvene inteligence

Čustvena inteligenca

Čustvena inteligenca postaja v današnjem svetu vse bolj pomemben člen pri spoznavanju in raziskovanju motivacije, ki vpliva na hitrejše uvajanje sprememb, te so edina stalnica v zivljenju. Obstaja veliko študij, ki dokazujejo, da je dandanes visok EQ večje zagotovilo za uspeh kot visok IQ. V našem življenjskem okolju (osebnem, poslovnem) se zato pojavlja vedno večja potreba po obvladovanju in upravljanju čustev. Da bi čimbolje razvili sposobnost upravljanja z lastnimi čustvenimi stanji vas pri tem spremljam, spodbujam in odpiram nove priložnosti tam, kjer si spremembe želite. Prvi korak za doseganje želenih sprememb in ciljev, želja, je priznanje samemu sebi, da niste povsem zadovoljni in da to želite sprememniti. Odločitev za spremembo je že prvi korak k novim izkušnjam saj odločitev prihaja od znotraj in utira pot k širjenju samozavedanja, samoozaveščanja. Vse, kar si želite lahko dosežete, pri tem pa nekateri za uresničitev svojih ciljev rabijo manj drugi pa več časa, odvisno od sposobnosti, kako upravljate s samim sabo torej od upravljanja z lastnimi čustvenimi stanji.

Prej prepoznate ovire prej jih premagate in stopite naprej.

Trening čustvene inteligence poteka individualno, pri tem pa postavljam skupaj z vami pot do vaših osebnih ciljev, želja. Na individualnih srečanjih odkrivamo omejujoče miselne in čustvene vzorce (ne vidite jih, ne zaznate jih, samo čutite vpliv) hkrati pa na individualnih urah dobite tudi izkušnjo kako lahko določene tehnike uporabite na sebi sami in s tem pospešite proces spreminjanja in doseganja želenih ciljev.

Pozitivni učinki treninga čustvene inteligence

Čustveno inteligentni ljudje so bolj osredotočeni, redkokdaj obžalujejo svoje odločitve in načine ravnanja, posebej dobro prenašajo stresne situacije. Ljudje z višjim EQjem lažje sprejemajo življenjske izzive in v najhujših okoliščinah uspejo povleči najboljše iz sebe. Imajo visoko mero samozaupanja in pozitivno samopodobo ter znajo prepoznati svojo lastno vrednost.

Čustvena inteligenca je torej sposobnost prilagajanja na spremembe in pritiske življenjskega okolja. Višji je čustveni kvocient, bolj so ljudje uspešni, produktivni, srečni.

Izdelava spletnih strani