Cilji Coachinga

Glavni cilj coaching procesa je zmanjševati ovire do ciljev in tako zagotoviti kar se da veliko uspešnost stranke, torej ji pomagati, da v polnosti uporabi svoje potenciale in tako pride do žene spremembe.

Uspešen coaching vodi do trajnostne osebne spremembe, saj vpliva na vedenjske vzorce. Ker je človek celovita osebnost, spremembe v načinu razmišljanja in delovanja, ki jih doseže s pomočjo coacha, lahko tudi prenaša iz poslovnega okolja v zasebno in obratno.

Izdelava spletnih strani