V katerih situacijah lahko coaching pomaga in komu je namenjen?

Kdaj coaching?

Coaching v bistvu lahko pomaga pri vseh vidikih poklicnega in zasebnega življenja. V coachingu gre za razvijanje sposobnosti/potencialov. Pri tem ljudje osebnostno rastejo z bolj zavestno držo, praktično realizacijo ciljev in rešitev, ki izhajajo iz coachinga.

Coaching ni korektivno orodje, ki se uporablja takrat, ko gre nekaj narobe ampak je pristop, ki pomaga strankam raziskati cilje, ambicije, plane, vizijo nato pa to tudi doseči. Coachi niso guruji, psihoterapevti, učitelji, svetovalci ali mentorji - čeprav lahko uporabljajo nekatera ista znanja in orodja.

Najbolj formalni, strokovni coaching izvaja usposobljena oseba, ki dela s strankami za izboljšanje učinkovitosti, uspešnosti, produktivnosti in jim pomaga doseči polno izrabo njenih sposobnosti/potenciala. Čeprav je osebni coaching in coaching na delovnem mestu prav tako pomemben, kot je coaching v športu, gre tukaj za drugačen pristop. Športni trenerji uporabljajo tehnično znanje, izkušnje in "povedo" slog smeri. Nasprotno pa je pri osebnem coachingu pomembno spraševanje in refleksija/diskusija/povratna informacija.

Komu je namenjen coaching?

Namenjen je posameznikom, ki želijo aktivirati in spodbuditi vse notranje sposobnosti/potenciale za doseganje svojih ciljev ter priklicati spremembo,ki jo že tako dolgo čakajo. Je tudi uporabna tehnika za pomoč vodjem pri odločanju v delovnih procesih. Kadar podjetja želijo izkoristiti in povezati potenciale posameznikov v timu se izvaja timski coaching. Ključno vprašanje v procesu coachinga je "Kako priti od tam, kjer sem, do tja, kjer želim biti.

Coaching je za vse ljudi, ki

Komu coaching ni namenjen?

Coaching ni namenjen ljudem, ki:

Izdelava spletnih strani