Usposobljenost in dolžnost coacha

Ker ima vsak človek prednosti in slabosti tudi coach ne more biti gospod Vsemogočni. Kljub temu pa bi naj coach pokazal strokovne veščine pri delu z ljudmi. Osebnost coacha, njegova "človeška kvalifikacija" (temeljni odnos do življenja) kot tudi zaupanje med coachem in stranko sta bistvenega pomena za uspešno sodelovanje. Zato zaupajte vaši intuiciji. Govori coach vaš jezik? Ali se čutite nagovorjene? Ali coach razume o čem govorite?

Dolžnosti coacha

Coach vam pomaga pri oblikovanju osebnosti. Pod vprašaj postavi vse vaše navade, poglede, prepričanja, vaš temeljni odnos do življenja in obstoječe miselne strukture z namenom, da omogoči želeno spremembo. Kakovost coachinga raste in pada s coachevo zrelostjo in pripravljenostjo na rizik. Z doslednim opozarjanjem stranke na osebno odgovornost lahko coach sicer "tvega" negativen odnos vendar mora tukaj coach ostati trden, saj le tako lahko stranki, ki zraven želje po spremembi hkrati želi občutek varnosti - nudi neko stalnico v procesu spremembe.

Coach vas posluša in vas razume (empatija)

Coach vam postavlja vprašanja, ki spodbujajo drugačen način razmišljanja, kar vodi do samospoznanja. Coach išče in najde rešitve z vami in zaupa vašim sposobnostim. Da bi coach vse to dosegel ne sme zamemarjati lastnega osebnostnega razvoja. Zato mora živeti tudi po lastnih vrednotah in principih ter znati upravljati z lastnimi prednostmi in slabostmi.

"Ego-praznina" med coachingom

Coach mora biti popolnoma osredotočen na stranko, torej "prost osebnih želja" in/ali "predsodkov". Kar zveni tukaj zelo enostavno je v realnosti ogromen izziv.

Dober coach:

Izdelava spletnih strani