Kaj naredi stranka?

Ko je učenec pripravljen, se pojavi učitelj.

Na začetku mora stranka najprej priti do lastnega spoznanja, da ni povsem zadovoljna, da je "nekaj narobe", da želi nekaj spremeniti. Najprej definira, kaj si želi in opusti vse tisto kar ni korak v pravi smeri na poti do tega cilja. Če trenutna življenjska situacija več ne ustreza je čas za spremembo. Brez notranjih sprememb ni "napredka", "rasti", "osebnostnega razvoja". Zavedanje, da se "mora nekaj spremeniti" je prvi korak brez katerega ne more priti do coachinga. Kot stranka se zavežete ohraniti pripravljenost, da postavite pod vprašaj vse lastne miselne in vedenjske vzorce, ki več ne ustrezajo in ne podpirajo tega kar želite.

Velikokrat želimo ljudje nove načine razmišljanja zavrniti saj smatramo, da so dosedanji načini edini pravilni. Izvajanje novih oblik vedenja zato zahteva koncentracijo, disciplino in doslednost dokler ne postanejo rutina. Vsak proces sprememb gre skozi kritična obdobja. Stranka se znajde v situacijah, ko mora v svojem vsakdanjem življenju odložiti stare shranjene vzorce obnašanja v korist potrebne spremembe. To je lahko boleče in pogosto gre naprej v majhnih korakih. Zato prihaja do obdobij frustracij, malodušja, v katerih je naloga coacha krepiti in spodbujati stranko da vzdrži na tej poti.

Pripravljenost, da se veselite osebnih uspehov.

Zaznajte uspehe in jih tudi kot take prepoznajte ! Pogled na to, kar ste dosegli bo dal moč, da udejanjite tisto, kar še prihaja. Zato je v coachingu zelo pomembno vedno znova pogledati na uspehe in se jih veseliti.

Izdelava spletnih strani