Coaching vodilnih kadrov

Coaching za vodilne kadre

Za vodilno osebje, kadrovnike in mentorje (zaposlene,ki upravljajo ali svetujejo zaposlenim) nudim coaching za uvajanje novih načinov dela in razmišljanja. Pridobljeno znanje v procesu neposredno steče s teorije v prakso in omogoča učinkovitejši prenos znanja. Udeleženci se med coachingom usposobijo za upravljanje in razvoj lastne osebnosti in potencialov, obvladovanje sprememb in izzivov, so manj čustveno obremenjeni, se lažje in boljše odločajo, imajo večjo jasnost in natančnejše fokusiranje, povečano zmogljivost, kreativnost in boljšo izvedbo.

Izdelava spletnih strani