Poslovni treningi

Sprememba je nujna za napredek in razvoj

Zaradi organizacijske potrebe po spremembi, ki je dolgoročni proces in je neizogiben del življenskega ciklusa vsake organizacije, zmeraj pride do prelomne točke, kjer vsi ekonomski in socialni kazalniki odpovedo. Takrat pride v ospredje pripravljenost na spremembo. Začenja se učenje, samospoznavanje. Brez sprememb ni rasti in razvoja. Spreminjanje desetletij starih načinov motiviranja zaposlenih in komunikacijskih navad je na področju poslovnih treningov privedlo tudi do novih pristopov v upravljanju s človeškimi viri, kakor tudi v upravljanju s samim sabo.

V ospredje prihaja POZITIVNA PSIHOLOGIJA NA DELOVNEM MESTU, poudarjanje kvalitet posameznika in razvijanje pozitivnih aspektov delovanja kakor tudi vse večji pomen poznavanja delovanja človeka in MOTIVACIJE ČLOVEŠKIH VIROV.

Izkustveno učenje in refleksija

Vsi oddelki po končanem treningu zato delujejo bolj povezano na osebni ravni. Dodana vrednost mojim treningom sta podzavestno oz. izkustveno učenje in refleksija. Bistveno je, da zaposlenih ne izobražujem o vsebinah temveč privzgajam z vsebino drugačno, spodbujajočo miselnost in upravljanje motiviranosti za doseganje ciljev, zdravo osebno rast, osebno odličnost in napredek v poslovnem okolju. Izkustveno učenje temelji na dinamičnih, prodornih pedagoških izkustvenih igrah/vajah pri katerih je prioriteta osebnostni razvoj, krepitev timskega dela, sodelovanje, komunikacija s strankami in v timu. Te vaje med procesom izvajanja pronicajo do samega človekovega bistva in gradijo na AHA efektu / osebnemu uvidu – spoznanju. Vsi želeni učinki (cilji) se preko izkustva (ne samo preko videnega in slišanega na treningu) prenesejo na nivoju, ki ga zazna podzavestni um. Zaradi tega je naučeno shranjeno na večih nivojih zaznavanja, ponovno dostopno v konkretni situaciji in pogosteje prisotno. Izkušnje se pri zaposlenih čustveno zasidrajo, običajno se povežejo s pozitivnimi čustvi, učne vsebine se bolje ohranijo v spominu kot nevtralno posredovane informacije.

V refleksiji oz. razpravi, ki je sestavni del vsakega treninga, po opravljenih vajah zaposleni izmenjajo svoje izkušnje ob tem pa vzporedno poteka proces razmišljanja, kako se pridobljena znanja prenesejo na delovno mesto. Na ta način poskrbijo za TRANSFER naučenega v vsakdanje delovno okolje. Dodaten učinek takega treninga je, da vsak udeleženec postane aktiven, saj lahko preizkusi različne opcije rešitve v povsem varnem okolju. Lastne izkušnje se vkomponirajo v posameznikov inventar vedenjskih vzorcev bolje, hitreje in učinkoviteje kot pri teoretično povzročeni rešitvi (predavanje). Učinek: koristi se potencirajo tudi na drugih ravneh. Začne se na ravni posameznika, ravni ekipe in se tako prenese na raven celotnega podjetja, tako pa nastanejo posledično tudi pozitivne spremembe, ki segajo daleč izven meja podjetja.

Treningi z elementi nevrolingvistike (NLP)

Vsako podjetje ima specifične potrebe. Treningi temeljijo na vrhunskih, inovativnih ter naprednih znanjih, kar omogoča kakovostno nadgradnjo dela. Za doseganje resničnih in trajnih osebnostnih sprememb v najkrajšem možnem času uporabljam v procesu treninga konkretne, stvarne, praktične in izjemno uspešne metode inovativnega pristopa Nevro Lingvističnega Programiranja, ki omogočajo posamezniku reprogramiranje starega omejujočega načina mišljenja, povečanje čustvene inteligence ter zaznavanje in urejanje informacij na način, ki pelje k doseganju ciljev, ki so se v preteklosti zdeli nedosegljivi.

NLP deluje v dveh dopolnjujočih smereh in sicer kot

  1. proces odkrivanja vzpodbujajočih/omejujočih miselnih, čustvenih vzorcev na različnih področjih in
  2. učinkovit način mišljenja in komuniciranja, ki ga uporabljajo izjemni posamezniki

Uporabljam aktivne metode dela (delo v skupinah, individualno delo, delo v parih, diskusije, igre vlog, prezentacija, demonstracija, analize, pogovori, vprašalniki, analiza primerov, coaching etc). Treningi so vsi praktično naravnani, vsebine takoj prenosljive v prakso.

Na področju treningov izvajam individualno krojene programe glede na potrebe podjetja s področij

Izdelava spletnih strani